consultanta economica si fiscala Sâmbătă, 2018-Martie-24, 1:57 PM
Bine aţi venit Vizitator | RSS
Meniu site

Sondajul nostru
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 27

Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Acasă » 2016 » Decembrie » 19 » Noutati fiscale 2017
12:39 PM
Noutati fiscale 2017

1.OG 84/2016

TVA de 19% din 2017

Cea mai importantă modificare fiscală care intră în vigoare de la începutul lui 2017, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este reducerea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20%, cât este în prezent, la 19%.Ca urmare a reducerii TVA la 19%, comerciantii trebuie să aibă grijă să îsi modifice cota de TVA în memoria caselor de marcat, pentru ca de la 1 ianuarie să nu mai fie emise bonuri fiscale cu TVA de 20%, ci de 19%.

Vezi metodologie aici:

http://infoconsult.ucoz.ro/news/din_2017_tva_de_19_cum_se_procedeaza/2016-11-27-99

Achizitiile de la firme inactive fiscal pot fi reconsiderate dupa reactivarea acestora

O alta prevedere importanta care a fost clarificată prin OUG nr. 84/2016 si care intră în vigoare din 2017 este aceea că firmele care devin inactive fiscal pentru o perioadă si nu au dreptul să îsi deducă TVA pentru acea perioadă de inactivitate, în momentul în care se reactivează si îsi recapătă codul valid de TVA, atunci pot să îsi deducă întreaga sumă de TVA pe care nu au avut voie să o deducă pe perioada suspendării dreptului de a factura fără TVA. Măsura se va aplica si partenerilor de afaceri (clientilor) care cumpără marfă de la o firmă inactivă fiscal. Până acum, nici ei nu puteau să îsi deducă TVA dacă achizitionau produse sau servicii de la o entitate inactivă fiscal.Firmele care se reactivează, cât si beneficiarii mărfurilor după ce sunt reactivati fiscal, au dreptul să îsi deducă TVA aferent facturilor emise pe perioada suspendării codului de TVA, chiar dacă pe acele facturi nu era evidentiata valoarea TVA. Pentru aceasta, ei trebuie sa refactureze toate operatiunile din perioada respectiva.În primul decont de TVA care se depune după reactivare îsi regularizează TVA si pentru perioada în care nu avuseseră drept de deducere.

Regim special de TVA pentru agricultori

OUG nr. 84/2016 instituie un regim special de TVA pentru micii agricultori persoane fizice, precum si pentru cei organizati ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiare (IF) si care se ocupă cu productia de diverse produse agricole si servicii agricole care utilizează muncă manuală proprie si/sau echipamente diverse si care depăsesc plafonul cifrei de afaceri de 65.000 de euro pe an (circa 220.000 de lei). Pot opta pentru acest regim si vor aplica pe facturi, în loc de TVA, o cotă forfetară de compensare de 1% în 2017, de 4% în 2018 si de 8% din 2019. Dacă agricultorii persoane fizice, PFA, II sau IF mai au si alte venituri, din alte activităti, în afara celor de productie agricolă, atunci devin automat plătitori de TVA si nu mai pot aplica Regimul special de TVA, cu cote compensatorii

Referitor la microintreprinderi

Firmele nou-înfiinţate care, la data înregistrării în registrul comerţului, au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta pentru plata impozitului pe profit. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru

întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective.

Fiscul si directiile de impozite pot popri un singur cont al debitorului

De la 1 ianuarie 2017, organele fiscale, fie că este vorba despre cele locale, fie de cele centrale, nu mai pot institui popriri pe toate conturile bancare ale debitorilor, cum se întâmpla până acum, când li se retineau datornicilor si de doua-trei ori suma datorată.De la 1 ianuarie, organele fiscale, fie că e vorba despre ANAF, fie de directiile de impozite si taxe de pe lângă primării nu vor mai putea bloca decât un cont al debitorului, de regulă cel în care sunt bani, si nu vor mai putea să poprească sume mai mari decât suma datorată de debitor.

Alte reglementari din domeniul procedurii fiscale

• În cazul inspecției fiscale anticipate, efectuate pentru soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepție de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecției fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Dispozițiile art. 94 alin. (3) rămân aplicabile. În situația în care se constată indicii privind nerespectarea legislației fiscale ori stabilirea incorectă a obligațiilor fiscale, prin operațiuni care s-au desfășurat în afara perioadei prevăzute la alin. (9), inspecția fiscală se extinde corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 117”.

•Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, împotriva deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii, prevăzute la alin. (4), cel interesat poate face contestație, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, fără a fi necesară parcurgerea procedurii prealabile”.

•În toate actele de executare silită, cu excepția celor care privesc poprirea bancară, trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și cuantumul debitului ce face obiectul executării

•Pe toată perioada suspendării executării silite, pentru creanțele fiscale ce fac obiectul suspendării organul fiscal nu emite și nu comunică decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii

•Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situației emise în conformitate cu legislația în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum și împotriva deciziei de reverificare se soluționează de către structurile specializate de soluționare a contestațiilor.

•Structurile specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente pentru soluționarea contestațiilor ce au ca obiect:

a) creanțe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de soluționare aparține direcției generale prevăzute la alin. (5);

 

d) creanțele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanțelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate și pentru care competența de soluționare a contestației revine structurii specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

•Structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluționeze contestațiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:

a) creanțe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de soluționare aparține direcției generale prevăzute la alin. (5);
d) creanțele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanțelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate și pentru care competența de soluționare a contestației revine structurii specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.  

•Contestațiile formulate de contribuabilii nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent ce au ca obiect creanțe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei se soluționează de structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru administrarea creanțelor respectivului contribuabil nerezident.

•Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă pentru soluționarea contestațiilor care au ca obiect:

a) creanțe fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
c) creanțe fiscale și măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum și decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
d) creanțele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanțelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate și pentru care competența de soluționare a contestației revine Direcției generale de soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F”.

 

Alte modificări fiscale adoptate prin OUG nr. 84

Profitul reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare, electronice si echipamente periferice, precum si în programe informatice va fi scutit de impozit, din 2017, pe termen nelimitat.

Altă măsură fiscală stabilită recent prin actul normativ citat arată că de la anul se vor recunoaste plătile prin mijloace electronice la distantă, inclusiv prin card, pentru impozitele si taxele ce se plătesc către ANAF.

De asemenea, din 2017 dispare Registrul operatorilor intracomunitari, adică acel registru în care erau obligati să se treacă toate firmele care efectuau tranzactii în spatiul intracomunitar

 

2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017).

Impozitul pe profit

•Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate.

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

•Se schimbă plafonul până la care o persoană juridică este considerată microîntreprindere de la 100.000 euro la 500.000 euro.
•Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 (venituri sub 500.000 euro) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017. Modificarea sistemului de impunere se va comunica organelor fiscale până la data 25 februarie, termen până la care se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017.
• Cotele de impozitare vor fi de: 1% pentru microîntrerpinderile cu unul sau mai mulţi salariaţi şi 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi;

Impozitul pe venit

• Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit şi persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.
• Serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de salariaţi, se vor scădea din baza de impozitare a salariului, în limita a 400 de euro pe an;
• A fost stabilită o cotă unică de 3% pentru impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor din patrimoniul personal, dar şi o valoare neimpozabilă de 450.000 lei;

Contribuția de asigurări sociale (CAS )

• Se elimină plafonul reprezentand valoarea sumei echivalente cu 5 ori câştigul salarial mediu brut aferent bazei lunare de impozitare pentru veniturile din salarii

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

• Se elimină plafonul reprezentand valoarea sumei echivalente cu 5 castiguri aferente bazei lunare de calcul maximal al bazei de impozitare pentru totalitatea veniturilor (de 5 ori câştigul salarial mediu brut);
• A fost reintrodusă scutirea pentru persoanele care realizează venituri din investiţii şi din alte surse (ex. dividende), dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de șomaj,

 

3.Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017).

• Începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină o serie de taxe şi tarife:

a) Timbrul de mediu pentru autovehicule;
b) Anumite taxe şi tarife prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
c) Anumite taxe şi tarife prevăzute de Legea nr. 21/1991 privind legea cetăţeniei române;
d) Taxele radio şi TV;
e) Taxele percepute de Monitorul Oficial pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume;
f) Taxele extrajudiciare de timbru;

 

4.Hotărârea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017).

• Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.
 

Vizualizări: 953 | Adăugat de: registra2020 | Tag-uri: noutati fiscale 2017 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
BannerFans.com
Autentificare

Căutare

Calendar
«  Decembrie 2016  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Arhiva materialelor

Prietenii site-ului
  • Blog-ul oficial
  • Comunitatea uCoz România
  • FAQ
  • Manual

  • BannerFans.com
    Copyright MyCorp © 2018Creaţi un website gratuit prin uCoz

    BannerFans.com